5.8.11

Exercici personal


Exercici personal en format acordeó, composat per: retrat, paisatge interior, arbre genealògic, paisatge rural, fruita, fantasia eròtica, animal i carta, per a les classes "Dibujo, una experiencia liberadora" amb América Sánchez.

3.8.11

Retrats


Provant amb la línia i els retrats al natural, copiats o de memòria.







2.8.11

Paisatges

"En el sumi-e no nos es permitido, ninguna reflexión, ningún riesgo, ninguna repetición, ningún retoque, ninguna reconstrucción. Una vez ejecutados los trazos, no son susceptibles de ninguna adaptación de un hecho anterior."

(Lourdes Parente, Sumi-e, el Arte de la pintura japonesa)

A partir d'una foto de Leopoldo Pomés del barri de Verdum de Barcelona als anys 60.


Sobre una foto d'un paisatge actual de Cumbria (Regne Unit).

Investigacions








"Él ya había caído
en una depresión. En el estado de desear
ser todo lo que había sido y que ahora era solo una mancha.
Neblina camino de convertirse en nube."

(Mary Jo Bang, Elegía)

1.8.11

Dibuix de model

Selecció de dibuixos realitzats a partir de model, utilitzant diferents materials.

"En arte, tanto en pintura como en música, no se trata de reproducir o de inventar formas sino de captar fuerzas. Incluso por eso es por lo que ningún arte es figurativo. La célebre fórmula de Klee "no hacer lo visible, sino hacer visible" no significa otra cosa. La tarea de la pintura se define como el intento de hacer visibles fuerzas que no lo son."

(Gilles Deleuze, Francis Bacon lógica de la sensación)

Gouache




Gouache més sec




Pigment




Gouache més humit








Composicions abstractes




Composicions abstractes a base de paper i gouache, realitzades per l'assignatura "Nova experiència del dibuix" impartida per Rosa Serra.

"L'oeuvre a la cohérence de ce qui ne semble pas bouger et parcourt de grandes distances. Le rythme, imperceptible, force l'oeil à se poser et à suivre. C'est un travail sur l'espace, le temps, le mouvement infini, dérive lente mais sûre où rigueur et fantaisie se mêlent.
Création flottante, soutenue sans progression visible ou qualitative, ni argument ni justificatif: c'est un travail au quotidien, de la modulation à la limite, pour apréhender l'espace, se laisser envahir par le manque jusqu'au vertige."

(Lucien Massaert, Sur l'oeuvre de Pierrette Bloch)