7.8.07

Dibuix de fa temps... però molt proper


FrOnTiSsA o com m'he sentit sovint

Definició: mot femení. Conjunt de dues planxetes subjectes per un de llurs costats a un mateix eix al voltant del qual poden girar, ço que permet variar la inclinació de l'una respecte a l'altra.
Família. Articulació. Definició: mot femení. Unió mòbil de 2 parts o peces...